Voor ouders

Ik heb mijn opleiding tot kinder- & jeugdtherapeut gedaan bij BGL&partners. Een erkende post-HBO opleiding. Hier heb ik geleerd oplossingsgericht te werken. Ik geloof dat kinderen kunnen groeien als zij aangesproken worden op hulpbronnen die al bij hen aanwezig zijn. Daarom kijk ik naar de mogelijkheden die zij al in zich hebben, waardoor hun autonomie wordt versterkt en zij meer verbonden raken met zichzelf.

Ieder kind is uniek en niet het kind is het probleem maar het probleem is het probleem!

Door onvoorwaardelijke acceptatie en respect voor het kind en u als ouder, sta ik naast uw kind. Ik vind het mooi om met het kind bezig te zijn, en werk graag aan meer harmonie en acceptatie bij het kind.

Ik ben integratief opgeleid, dat is een laagdrempelige en kortdurende vorm van psychotherapie, speciaal ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van zes tot en met achttien jaar. Het uitgangspunt is dat het kind (onbewust) weet welke oplossing er voor de klacht is. De klacht staat centraal en ik analyseer de klacht vanuit verschillende invalshoeken. Zijn er lichamelijke oorzaken en hoe is de balans bij het kind tussen draagkracht en draaglast? Wordt de klacht veroorzaakt door inadequaat gedrag? Welke rol speelt het gezinssysteem in de klacht, of is er sprake van een onverwerkte gebeurtenis? Hierdoor krijg ik een compleet beeld van uw kind.

Behandeling geeft een beweging in de gehele context van uw kind en steun van u als ouders is daarbij onontbeerlijk. Ik wil u daarbij ondersteunen.

Hieronder een paar voorbeelden van situaties waarbij ik uw kind te hulp kan zijn:

Emotionele conflicten: angsten, laag zelfbeeld, faalangst, rouwverwerking, pesten, sensitiviteit, (dreigende) scheiding.

Gedragsproblematiek: woedeaanvallen, liegen, gebrek aan concentratie.

Ontwikkelingsfaseproblematiek: problemen met eten, slapen, zindelijkheid, hechtingsproblematiek.

Aangeleerd gedrag: nagelbijten, duimzuigen, haarplukken.

Lichamelijke klachten: hyperventilatie, hoofdpijn, buikpijn waar geen lichamelijke oorzaak voor is.

 

Werkwijze:
U kunt uw kind aanmelden als er zorgen zijn. Hiervoor is geen verwijzing nodig van de huisarts.

Na aanmelding krijgt u een intakeformulier opgestuurd. Deze neem ik door en vraag ik uit in het intakegesprek. Ik werk vijf keer samen met uw kind waarna een oudergesprek volgt. Hierin bespreek ik mijn bevindingen en gedachten met u. De therapie is kortdurend. Vaak na zeven tot tien sessies steekt het kind weer lekker in zijn vel en kan meer in harmonie leven met zichzelf en de omgeving. (dit is wel afhankelijk van kind en situatie)

Ik merk dat mijn werkwijze er op gericht is, het kind meer in verbinding met zichzelf te laten komen en zodoende begrijpt wat er met hem/haar in bepaalde situaties gebeurt. Als een kind herkent dat er iets in zijn lijf gebeurt, is het veel makkelijker een keuze te maken hoe hij /zij wil reageren. Vooral vanuit zichzelf naar de ander.

Je mag zijn , wie je bent!

Naast gesprekken werk ik met metaforen, visualisaties, ontspanningsoefeningen en muziek. Spelletjes, creatief bezig zijn en uitspelen van situaties ook met handpoppen en knuffels. Veel kan ingezet worden en alles op een wijze dat het voor uw kind veilig voelt.

Miranda Ridderbosch