Tarieven

Wat kost de therapie?

Intakegesprek: 50 minuten, € 100,00
Sessies: 50 minuten per sessie, € 100,00
Telefonisch consult/overleg met derden: per half uur, € 50,00

Wordt de therapie vergoed?

Als zelfstandig gevestigd therapeut ben ik aangesloten bij de Vereniging voor Integraal Therapeuten (VIT) en de RBCZ. Hierdoor kan de therapie (gedeeltelijk) worden vergoed vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering. Deze kunt u zelf declareren bij de verzekeraar.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk vanuit de gemeente Amsterdam.

Wat moet u doen bij klachten?

Het kan gebeuren dat u onverhoopt ontevreden bent. Dit hoor ik uiteraard graag, waarna we in een gesprek naar een oplossing kunnen kijken.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met bovengenoemde beroepsvereniging.
In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (www.scag.nl).
Via de inschrijving van de RBCZ val ik ook onder hun tuchtrecht (www.tcz.nu).